WILCZKOWSKI Andrzej

[ Powrót do listy ]
     Na Dniach Lajtowych: 2002, 2004, 2005, 2007
Andrzej Wilczkowski - nestor taternictwa i alpinizmu, wieloletni instruktor PZA. W Tatrach poprowadził nowe drogi, między innymi na Żabim Mnichu i Jaworowej Grani, odnotował też istotne sukcesy w taternictwie zimowym. Wspinał się w Alpach i na Kaukazie, był kierownikiem poważnych polskich wypraw w Hindukusz i góry Etiopii.

W sposób wręcz niezwykły, jak to się zwykło mówić - renesansowy, połączył mnóstwo dokonań z dziedzin bardzo od siebie odległych. Jako absolwent Politechniki Łódzkiej, był rzeczoznawcą samochodowym PZM, potem nauczycielem akademickim na swej macierzystej uczelni. Jest twórcą pięciu patentów i autorem obszernej monografii o awariach silników spalinowych. Zarazem jednak jest wytrawnym, umiejącym badać archiwa historykiem, napisał cenne studium o roli Józefa Piłsudskiego w unowocześnieniu polskiej armii, zajmował się też losem dzieci repatriowanych w 1945 r. ze Związku Radzieckiego. Wyliczenie to nie tylko nie jest pełne, ale obejmuje skromną część jego dokonań.

Ale wśród ludzi gór Andrzej Wilczkowski znany jest także jako pisarz i eseista górski. Jego twórczość literacka jest w tym zakresie cenna i bogata, zdobyła też sobie zasłużoną poczytność. Pierwsze przejawy uznania zyskał za współautorstwo wartościowej Burzy nad Alpami, ale prawdziwy rozgłos przyniosły mu - dwukrotnie wydane (1969, 1971) - Śniegi pokutujące, dotyczące wyprawy_dni w Hindukusz. Tu w pełni ujawnił się literacki talent Wilczkowskiego, nie jako autora pięknych opisów czy pamiętnikarza rejestrującego monotonnie przebieg wyprawy_dni, ale jako świetnego psychologa umiejącego uchwycić międzyludzkie relacje na poważnej i trudnej wyprawie wysokogórskiej, a także jednak jako wnikliwego obserwatora, celnie opisującego ludzkie zachowania w górach wysokich i sposoby postrzegania tych gór przez wspinaczy. Ten nurt obserwacji odbił się także w "etiopskiej" książce pisarza (Każdemu według marzeń, 1976). W opowiadaniach Ludzie przed ścianą (1972, 1999) podjął śmiałą próbę beletryzacji problematyki wspinaczkowej, na co w tych latach zdobywało się niewielu pisarzy górskich, nieraz nie dorównujacych Wilczkowskiemu tyleż kompetencjami, ile i talentem.

Kto wie, czy nie najlepszym dziełem pisarza jest oparta na górskich wspomnieniach książka Miejsce przy stole. Miała ona aż trzy wydania (1983, 1992, 2002), przy czym ostatnia jej edycja - zmieniona i uzupełniona - należy do najważniejszych wydarzeń w polskiej prozie górskiej. Ujawnił tu Wilczkowski jedno jeszcze oblicze swej bogatej twórczości, wystąpił jako moralista, który zresztą, będąc poważnym autorytetem, interweniował niejednokrotnie w taternickich sporach środowiskowych. Ale też owa publicystyczna i eseistyczna działalność Wilczkowskiego jest niezwykle bogata (obejmuje kilkaset artykułów i esejów oraz felietonów, miarę zaś rozległości jego talentu daje fakt, jest on autorem dwóch sztuk teatralnych, że pisał teksty dla STS "Pstrąg. Ostatnią książką Andrzeja są "Dymy nad kartofilskiem", wydane w 2005 roku.

Andrzej Wilczkowski uświetnił swoją obecnością trzecią, piątą i szóstą edycję Dni Lajtowych z PKA.
Podziel się    
Dni Lajtowe są świętem ludzi gór, cyklicznym spotkaniem wszystkich członków i sympatyków Polskiego Klubu Alpejskiego. Tak naprawdę, klubowicze czekają na festiwal cały rok. Jest to jedna z niewielu okazji, aby spotkaæ siê w tak dużym gronie i podsumować dokonania Klubu z całego sezonu. Naturalnie magnesem są też nasi wspaniali goście, których w tym roku również nie zabraknie. »
Projekt i wykonanie: HotelPRO © Wszelkie prawa zastrzeżone Polski Klub Alpejski 2012