NENDZA Ignacy

[ Powrót do listy ]
     Na Dniach Lajtowych: 2008
gnacy Walenty Nendza – harcmistrz
Trener II klasy w Alpinizmie- 05.07.1976
 
 

            Urodziłem się 16 stycznia 1944 roku w Katowicach – Wełnowcu. Tam ukończyłem szkołę podstawową i w wieku 14 lat rozpocząłem pracę jako uczeń w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych. Edukację zawodową kontynuowałem w Technikum Hutniczym w Chorzowie Batorym. Przez 43 lata pracowałem w ZWUS, ostatnie 23 lata jako mistrz warsztatu elektrycznego, tam też przez 7 lat pracował ze mną Jerzy Kukuczka.

            W roku 1956 wstąpiłem do 13 Drużyny Harcerskiej na Wełnowcu, w ZHP pełniłem różne funkcje – od drużynowego do zastępcy komendanta hufca, obecnie działam w Komisjach Historycznych Hufca ZHP Katowice i Chorągwi Śląskiej oraz w Harcerskim Klubie Taternickim.

W 1964 roku starszoharcerski zastęp w mojej drużynie przekształcił się w Harcerski Klub Taternicki im. Generała Mariusza Zaruskiego. Klub ten nadal działa a zebrania odbywają się w każdą środę w X Gimnazjum im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Bogucicach. Jego działalność jest ściśle związana z Hufcem Katowice im. Bohaterów Wieży Spadochronowej oraz z Klubem Wysokogórskim w Katowicach. By móc prowadzić taką działalność ja i moi klubowi koledzy zdobywaliśmy różne uprawnienia, w 1962 roku wstąpiłem do PTTK, obecnie jestem członkiem zarządu Koła nr 6 działającego w firmie Bombardier-Zwus. Uprawnienia Organizatora Turystyki uzyskałem w 1971 roku, Przodownika GOT na Beskidy Zachodnie i Tatry w 1973 r., kurs znakowania szlaków ukończyłem w 1973 r., a kierownika prac znakarskich w 1974 r. Harcerski Klub Taternicki w 1974 roku wytyczył i wyznakował 18 kilometrowy szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej z Katowic do Mikołowa. Działalność turystyczną organizowałem głównie w kole macierzystym PTTK i w katowickim hufcu ZHP.

 Za tę działalność byłem wielokrotnie wyróżniany między innymi Złotą i Srebrną Odznaką PTTK, Dyplomem Ministra Obrony Narodowej, Dyplomem Zarządu Wojewódzkiego PTTK trzykrotnie, medalami za zasługi dla „Akcji Klimczok” i „Akcji Zamonit”,

Za działalność na rzecz dzieci i młodzieży a także środowiska ludzi związanych z górami zostałem odznaczony m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, Krzyżem za zasługi dla ZHP, Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, Honorową Odznaką za zasługi Chorągwi Koszalińskiej ZHP, Złotą Honorową Odznaką za zasługi dla Śląskiej Chorągwi ZHP, Odznaką Przyjaciela Dzieci, Medalem 100lecia Organizacji Taternickich w Polsce nadanym przez PZA.

 
 

 Mój rozwój i działalność na niwie taternickiej przebiegały następująco:

 
 • 1964 r. utworzenie HKT i ukończenie kursu taternictwa jaskiniowego w STJ Klubu Wysokogórskiego w Katowicach
 • Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej (w latach 64-66) kolejne stopnie – uczestnika KW 1967 r. i taternika zwyczajnego w 1969 roku.
 • W 1972 roku zostaję Instruktorem Taternictwa.
 • W 1976 w Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego uzyskuję tytuł Trenera II klasy w Alpinizmie.
 • Działalność szkoleniowa:

1972 – 1983 Kierownik Komisji Szkoleniowej Klubu Wysokogórskiego w Katowicach.

1980-2000 Przewodniczący Środowiskowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiego Związku Alpinizmu.

Członek Komisji Szkolenia Polskiego Związku alpinizmu w latach 1976-1982 i 2001-2004.

 

Poza bogatą działalnością skałkową i tatrzańską wspinałem się w różnych górach Europy- Riła, Bucegi, Dolomity, Alpy i Korsyka. Brałem także udział w wyprawach jaskiniowych

 
 • 1969 r. Triglawska Brezna w Jugosławii.
 • 1972 r. jaskinie Rumunii.
 • 1973 r. Ghar Parau w Iranie – wówczas najgłębsza jaskinia Azji.
 
wyprawy_dni wspinaczkowe:
 
 • 1973 r. Demawend w Iranie 5604 m.
 • 1976 r. Atlas Wysoki w Maroku.
 • 1978 r. Autaj Mongolski.
 • 1979 r. Udział w wyprawie Himalaje – Lhotse 8511 m.
 • 1982 r. Udział w wyprawie Himalaje – Makalu 8481 m.
 • 1984 r. Karakorum Suramaja Peak.
 • 1985/86 Andy Patagońskie – Cero Solo, Aconcagua, Argentyna, Chile, Boliwia, Peru.
 • 1988 r. Himalaje – trekking do bazy Jerzego Kukuczki pod Annapurną.
 • 1997 r. Góry Korsyki.
 • 1999 r. Indonezja – wulkany Keli Mutu i Merapi.


 
Podziel się    
Dni Lajtowe są świętem ludzi gór, cyklicznym spotkaniem wszystkich członków i sympatyków Polskiego Klubu Alpejskiego. Tak naprawdę, klubowicze czekają na festiwal cały rok. Jest to jedna z niewielu okazji, aby spotkaæ siê w tak dużym gronie i podsumować dokonania Klubu z całego sezonu. Naturalnie magnesem są też nasi wspaniali goście, których w tym roku również nie zabraknie. »
Projekt i wykonanie: HotelPRO © Wszelkie prawa zastrzeżone Polski Klub Alpejski 2012