MATUSZYK Andrzej

[ Powrót do listy ]
     Na Dniach Lajtowych: 2010
ANDRZEJ MATUSZYK (ur. 1936), taternik, alpinista, z wykształcenia polonista, wieloletni kierownik Zakładu Alpinizmu AWF w Krakowie. Pod koniec lat sześćdziesiątych i w latach siedemdziesiątych XX wieku intensywnie uprawiał taternictwo i alpinizm, wspinając się m.in. w Górach Spitsbergenu, Hindukuszu, Kaukazie i Górach Ałtaju. Uzyskawszy uprawnienia starszego instruktora taternictwa, a następnie trenera alpinizmu, aktywnie zajmował się także działalnością szkoleniową w zakresie wspinaczki skałkowej i górskiej. Jest autorem szeregu opracowań, esejów i artykułów na tematy alpinistyczne, związane ze sportami przestrzeni i turystyką górską, które ukazywały się zarówno w prasie środowiskowej („Taternik”, „Taterniczek”), jak i w wydawnictwach popularnonaukowych oraz naukowych („Wierchy”, „Kultura Fizyczna”, „Wychowanie Fizyczne i Sport”, „Zeszyty Naukowe AWF”). Niezwykle ciekawy, a równocześnie erudycyjny charakter miała jego praca habilitacyjna pod tytułem Humanistyczne podstawy teorii sportów przestrzeni. Zajmował się także redagowaniem książek (m.in. Edward Whymper, Zdobycie Matterhornu) oraz czasopism o charakterze górskim lub turystycznym (redaktor naczelny „Folia Turistica” oraz członek kolegium redakcyjnego rocznika „Wierchy”). Ma tytuł profesora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 
Podziel się    
Dni Lajtowe są świętem ludzi gór, cyklicznym spotkaniem wszystkich członków i sympatyków Polskiego Klubu Alpejskiego. Tak naprawdę, klubowicze czekają na festiwal cały rok. Jest to jedna z niewielu okazji, aby spotkaæ siê w tak dużym gronie i podsumować dokonania Klubu z całego sezonu. Naturalnie magnesem są też nasi wspaniali goście, których w tym roku również nie zabraknie. »
Projekt i wykonanie: HotelPRO © Wszelkie prawa zastrzeżone Polski Klub Alpejski 2012