BRAŃSKI Wojciech

[ Powrót do listy ]
     Na Dniach Lajtowych: 2008
1.      Imię i nazwisko: Wojciech Brański
2.      Data i miejsce urodzenia: 17.07.1935, Warszawa
3.      Zawód wyuczony: elektronik (mgr inż.), fizyk (dr)
4.      Zawód wykonywany: j.w.
5.      Taternictwo uprawia od 1957; od 1958 r. - członek Koła Warszawskiego KW,
od 1962 r. związany z KTG/PKG.
 
6.      Najlepsze przejścia tatrzańskie:
latem
- Kołowy szczyt drogą Sadka i Zlatnika,
- Galeria Gankowa drogami Stanisławskiego i Orłowskiego,
- Kazalnica Mięguszowiecka drogą Łapińskiego i Paszuchy,
- Łomnica przez „hokejkę”,
- Mnich drogą Łapińskiego i Paszuchy z „wariantem R”;
zimą
- Spadowa Kopa drogą Orłowskiego i Żuławskiego,
- Wyżnia Lodowa Przełęcz przez Dolinę Śnieżną (I przejście).
 
7.      Najlepsze przejścia w górach typu alpejskiego:
Kaukaz (1962 r., 1974 r.)
- Szcheldy Tau drogą „przez łopatę”,
- trawers obu wierzchołków Elbrusa.
Ałtaj Mongolski (1967 r.)
- wejścia na dziewicze wierzchołki 4-tysięczne.
 
8. wyprawy_dni w góry wysokie
Pamir
- Szczyt Lenina droga przez skały Lipkina (1970),
- Szczyt Eugenii Korżeniewskiej (7114 m); I polskie wejście,
- Szczyt Komunizmu (7495 m), II polskie wejście,
 
Himalaje
- Kangbaczen (7905 m), I wejście, polski rekord wysokości w 1974 r.,
- Kangczendzonga Środkowa (8496 m), I wejście, polski rekord wysokości w 1978 r., (polski absolutny rekord wysokości w kategorii wejść na szczyty dziewicze);
 
Karakorum (1988 r.)
- Batura - udział w wyprawie, prowadzenie akcji ratunkowej sprowadzenia trzech uczestników wejścia na szczyt główny.
 
9. Autor książki „Do Himalajów - wiecznych śniegów skarbnicy” Warszawa 1981, współautor książek: „Kangbachen zdobyty”, Warszawa 1977, i „Dwie Kangczendzongi” Warszawa 1983, artykuły w Taterniku, Góry i Alpinizm, Poznaj świat, Polska (wielojęzyczne), współautor i redaktor książki „Nasze górskie drogi” przygotowywanej do druku z okazji jubileuszu 50-lecia PKG.
10. Od 2002 r. wiceprezes, a od 2004 r. prezes PKG.
11. Dwukrotnie odznaczony złotym medalem „Za wybitne osiągnięcie sportowe”, członek honorowy PZA, wyróżniony medalem wybitym na 100-lecie polskiego alpinizmu.
Podziel się    
Dni Lajtowe są świętem ludzi gór, cyklicznym spotkaniem wszystkich członków i sympatyków Polskiego Klubu Alpejskiego. Tak naprawdę, klubowicze czekają na festiwal cały rok. Jest to jedna z niewielu okazji, aby spotkaæ siê w tak dużym gronie i podsumować dokonania Klubu z całego sezonu. Naturalnie magnesem są też nasi wspaniali goście, których w tym roku również nie zabraknie. »
Projekt i wykonanie: HotelPRO © Wszelkie prawa zastrzeżone Polski Klub Alpejski 2012